Lyft varandra mot gemensamma mål!

Skapa hållbar utveckling i arbetet med insikter om Stressfritt Ledarskap, Glad Arbetsplats och Friskfaktorer.

Stressfritt Ledarskap
- för att det är möjligt!

Alla är värda en bra arbetsplats. Genom ett Stressfritt Ledarskap lär du dig leda dig själv och andra. Vi har metoder och verktyg för att hantera stress och skapa Friskfaktorer i framtidens arbetsmiljö, i verkliga möten och digitalt, för att skapa en Glad Arbetsplats.

Inspirationsföreläsning

Våra inspirationsföreläsningar inspirerar er att lyfta åt samma håll! Vi inspirerar och ger er tips om Stressfritt ledarskap, Glad Arbetsplats och Friskfaktorer.

Inspirationsföreläsningen är 45 minuter och har ytterligare utrymme för 15 minuter med frågor.

Praktisk information

Pris per föreläsning inom Stockholms län 8 900 kronor exklusive moms. För föreläsningar utanför Stockholm eller föreläsningar som anpassas efter era önskemål, kontakta oss för offert.

Teamutveckling - Workshop för er!

Skapa långsiktigt hållbara arbetsplatser med goda resultat. Samla teamet, ledningsgruppen eller hela företaget och arbeta tillsammans med frågeställningar inom något eller några av de 3 områdena Stressfritt Ledarskap, Glad arbetsplats och Friskfaktorer.

Syftet med workshopen är att ni individuellt och i gruppen får insikter, kunskap och verktyg för att fortsätta arbetet med arbetsmiljö, ledarskap och att nå gemensamma mål efter kursen. Vi arbetar med varierande verktyg och metoder för optimal inlärning.

Korta teoriavsnitt kombinerade med egna och gemensamma övningar ger er möjlighet att ta del av varandras kompetens. Genom de delade erfarenheterna under vår workshop skapar ni en gemensam grund när ni möter organisationens utmaningar.

Praktisk information

Workshopen kan genomföras från en halvdag upp till 2 dagar och innehålla 1-3 st av modulerna Stressfritt Ledarskap, Glad arbetsplats och Friskfaktorer.

Vi kan även kombinera de olika ämnena utifrån era önskemål och anpassar gärna vår workshop utifrån era förutsättningar och behov. De kan även kompletteras med konsultation, handledning och coaching.

Beroende på antalet deltagare är vi 1-2 kursledare för att uppnå en optimal kvalitet. Vi offererar priset på våra workshops.

Vi bidrar till er kompetens

Vi genomför föreläsningar, workshops och konsultationer samt konkret personligt stöd i att utveckla:

  • Stresshantering i teamet och individuellt. Insikt i stressens påverkan på kropp och själ, friskfaktorer och hur vi kan omvandla negativ stress till positiv energi.
  • Personligt ledarskap, dialog, beteende och bemötande i teamet.
  • Organisatorisk kompetens. Hur strategi, roller, befogenheter, chefskap och medarbetarskap påverkar verksamhetens resultat.

Nästa öppna kurs

Stressfritt Ledarskap och en Glad arbetsplats är möjlig. Vår öppna kurs för dig som är VD, chef eller medarbetare och vill lära dig hur ni tillsammans skapar en lönsam och god organisation och bra externa samarbeten.

Kursens innehåll

Vi tränar mentalt och praktiskt på hur du kan bidra till att utveckla din arbetsplats, arbeta med mer glädje och mindre negativ stress. Kommunikation och dialog är grundläggande faktorer i stresshantering. Vi praktiserar metoder för att skapa goda och konstruktiva möten och övar förmågan till aktivt lyssnande.

En god arbetsplats är en Glad arbetsplats. Ni får en praktisk orientering i de nya arbetsmiljöföreskrifterna som infördes 2016 och hur de rent praktiskt implementeras i det dagliga arbetet. Vi går igenom arbetsgivarens och medarbetarnas ömsesidiga möjlighet och ansvar för att bidra till vår gemensamma arbetsmiljö kopplat till det personliga ledarskapet och ett coachande förhållningssätt.

Hur förebygger du ohälsa? Vilka är friskfaktorerna på en arbetsplats? Vi gör en genomgång kombinerat med fysisk och mental träning. Vi går även igenom enkla övningar som du kan göra i vardagen för attt minska din stress.

Praktisk information

Pris per person 4 900 kronor exklusive moms.
Kurserna går i Stockholm.

Datum för nästa kurs

- Nya datum inför våren 2017 kommer inom kort.

Vill du veta mer?

Kontakta oss genom att följa länken så berättar vi mer!

Kontakta oss

Vad andra säger om oss

"Jag ville ha inspiration – det fick jag verkligen. Jag ville bli påmind – och det blev jag gång på gång. Jag ville ha en knuff framåt – det fick jag i alla högsta grad. Tack snälla Fia." (Kurs om friskvård)

"... Det gjorde att jag idag några månader senare har gjort rejäla omprioriteringar i mitt liv, som garanterat gör mig till en bättre ledare men även mer harmonisk som människa." (Coaching och kurs med Eva)

"Fia är inspirerande, engagerande, kunnig. Fått mycket att tänka på och träna mig i för att kunna utvecklas vidare, må bra och nå mina mål." (Kurs om stresshantering)

"Eva lyckades föra fram budskapen på ett inbjudande, öppet och inspirerande sätt." (Föreläsning stresshantering)